JEDNODUCHO V ŇOM

TÉMA CF 2015

Aj tento rok chceme na CampFeste zostať v téme jednoduchosti, pretože nasledovať Pána Ježiša nieje vôbec zložité, nepotrebujeme byť na to učenci, ani vedci, naopak potrebujeme byť ako deti. Minulý rok sme hovorili o tom aké dôležití je byť "Jednoducho s Ním", tento rok sa chceme posunúť ďalej. Je dobré byť v prítomnosti Pána Ježiša, ale ešte lepšie je, ak je Kristus v nás a my v Ňom! 

Toto tématické zameranie CampFestu sa odrazí v témach hlavného programu i niektorých seminárov.