Vyhľadať
Close this search box.

FINANČNÁ PODPORA

Srdečne ďakujeme všetkým našim doterajším darcom a podporovateľom. To, že môžeme v Mládeži pre Krista pracovať naplno a nemusíme popri tom na seba zarábať v inom zamestnaní je pre nás obrovská výsada a česť! Ďakujeme, že ste nám to umožnili! Naša vďaka a úcta tiež patrí veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí investujú do tejto služby svoj vzácny čas, energiu a profesionálne zručnosti. Bez vás by toto dielo nebolo možné. Ďakujeme!

Ak by ste radi podporili službu Mládeže pre Krista – Slovensko svojím darom, môžete tak urobiť na účet na Slovensku alebo v Čechách.

 

Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.
(2Kor 9,7)

ČÍSLO ÚČTU MPKS NA SLOVENSKU:

1463201858/0200

IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858
BIC: SUBASKBX

Variabilný symbol: 8888

Do poznámky môžete uviesť svoju
e-mailovú adresu.

Číslo účtu MPK v Čechách:

228069709/0300

Variabilný symbol: 8888

Do poznámky môžete uviesť svoju
e-mailovú adresu.

Ak vám vyhovuje PLATBA KARTOU, môžete nás jednorázovo podporiť po kliknutí na ikonu VISA.

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe.

MODLITEBNÁ PODPORA

To, čo asi najviac potrebujeme je modlitebná podpora, keďže naša služba nie je v prvom rade o akciách, ale o tom – privádzať ľudí k Ježišovi. 

Neste si navzájom bremená,
a tak naplníte Kristov zákon.

Ga 6,2

ZA NÁS

Za vedúcich, pracovníkov aj dobrovoľníkov, za ich duchovné, ale aj rodinné životy

Za INŠPIRÁCIU

Vyliatie Ducha Svätého, inšpiráciu a vedenie od Ducha Svätého pri práci, aby sa Duch Svätý dotýkal ľudských sŕdc na CampFeste a premieňal ich na učeníkov Ježiša Krista

ZA Ochranu

Vedúcich, dobrovoľníkov, učastníkov, techniky a za dobré počasie ...