Chceš byť súčasťou CampFestu ešte pred jeho začatím? Už roky vnímame moc modlitieb, ktoré prebiehajú ešte pred samotným festivalom.
Zapoj sa do 40-dňových modlitieb TU:

Dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty, tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti spolu so 6,5 tisíc mladými ľuďmi!

Je nádherné počuť ako rezonuje zvuk tejto generácie v našom národe. Generácie, ktorá sa stretla, aby sa spojila k chvále a uctievaniu jediného skutočného Boha. On je hodný všetkej chvály!

Je to viac ako len nadšenie, je to nadprirodzený refrén, ktorý vychádza zo sŕdc tých, ktorých životy boli zmenené mocou Pána Ježiša Krista. Generácia, ktorá naliehavo kričí po novom živote s Kristom, po prebudení v našej krajine! 

CampFest sa každoročne odohráva v kresťanskom konferenčnom centre Ranč Kráľova Lehota, ktoré slúži počas celého roka pre prácu s mládežou. Ranč Kráľova Lehota sa nachádza v osade Svarín, v obci Kráľova Lehota, neďaleko Liptovského Hrádku, v krásnej prírode Nízkych Tatier.

Za CampFestom stojí tím mládežníckych vedúcich z viacerých kresťanských cirkví Slovenska. Spoločne hľadajú, ako chce Pán Boh osloviť mladú generáciu na Slovensku.

Organizačne ho zastrešuje Mládež pre Krista – Slovensko. Viac o tíme Mládeže pre Krista sa dozviete po kliknutí sem.

Veríme vo zvrchovanosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, v prozreteľnosti, v zjavení, vykúpení a v poslednom súde.

Veríme v Božiu inšpiráciu Svätého písma a jeho následnú dôveryhodnosť, ktoré je pre nás autoritou vo všetkých záležitostiach viery a správania. 
Veríme, že všetci ľudia zhrešili a potrebujú pre svoju záchranu milosť Božiu skrze obeť Ježiša Krista.
Veríme v zástupnú obeť vteleného Syna Božieho ako jediný dostatočný dôvod vykúpenia z viny a moci hriechu a od jeho večných následkov.
Očakávame osobný, viditeľný návrat Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

Veríme v nezastupiteľné miesto cirkvi, ktorú Ježiš ustanovil, aby bola Jeho telom.  Veríme, že každý veriaci človek má byť zakotvený v cirkvi – v miestnom cirkevnom spoločenstve.

VÍZIA

Ide nám o prebudenie tejto generácie.
V tomto zápase spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi,
mobilizujeme k spolupráci medzi kresťanskými skupinami,
organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.
V podstatnom chceme mať jednotu,
v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

PREBUDENIE

Aby sa ľudia na Slovensku obrátili k Pánovi Ježišovi a vstúpili do plnosti toho, čo majú v Kristovi.

Mobilizácia

Mobilizovanie veriacich do modlitieb za svoje mestá,
do evanjelizácie a duchovných zápasov…

spolupráca

Hľadanie spolupráce so všetkými kresťanmi, ktorí z čistého srdca vzývajú Pána…

Vystúp na vysoký vrch, ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu, mocne pozdvihni svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu! Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám: „Hľa, váš Boh!“

IZAIÁŠ 40:9

PARTNERI

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER  

HLAVNÝ PARTNER 

MEDIÁLNI PARTNERI

Behonest

WEB

Bezhraničná láska

WEB

Červený kríž

WEB

Festival Lumen

WEB

Festival United

WEB

FIRE production

WEB

Godzone

WEB

Kopa vecí

WEB

Kresťan dnes

WEB

Kresťania v meste

WEB

Kumran

WEB

Ohnisko

WEB

Postoj

WEB

Rádio Lumen

WEB

Rádio Mária

WEB

Rosa

WEB

Rozsievač

WEB

Slovo medzi nami

WEB

Tatralandia

WEB

TV Noe

WEB

Ver.sk

WEB

Zachej

WEB

ZKSM

WEB

Život víry

WEB

EVANJELIUM: DOBRÁ SPRÁVA PRE TEBA

TVOJ HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

BOH ŤA STÁLE MILUJE

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne miluje a nechce, aby sme pykali za svoje hriechy.

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa rozhodol Pán Ježiš ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou namiesto teba.

ČO S TÝM UROBÍŠ TY?

Boh už urobil všetko, aby odstránil následky tvojho hriechu. OTÁZKOU ostáva, čo s tým urobíš ty? Odovzdáš sa mu?