Dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty, tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti spolu so 6,5 tisíc mladými ľuďmi!

Je nádherné počuť ako rezonuje zvuk tejto generácie v našom národe. Generácie, ktorá sa stretla, aby sa spojila k chvále a uctievaniu jediného skutočného Boha. On je hodný všetkej chvály!

Je to viac ako len nadšenie, je to nadprirodzený refrén, ktorý vychádza zo sŕdc tých, ktorých životy boli zmenené mocou Pána Ježiša Krista. Generácia, ktorá naliehavo kričí po novom živote s Kristom, po prebudení v našej krajine! 

CampFest sa každoročne odohráva v kresťanskom konferenčnom centre Ranč Kráľova Lehota, ktoré slúži počas celého roka pre prácu s mládežou. Ranč Kráľova Lehota sa nachádza v osade Svarín, v obci Kráľova Lehota, neďaleko Liptovského Hrádku, v krásnej prírode Nízkych Tatier.

Za CampFestom stojí tím mládežníckych vedúcich z viacerých kresťanských cirkví Slovenska. Spoločne hľadajú, ako chce Pán Boh osloviť mladú generáciu na Slovensku.

Organizačne ho zastrešuje Mládež pre Krista – Slovensko. Viac o tíme Mládeže pre Krista sa dozviete po kliknutí sem.

Veríme vo zvrchovanosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, v prozreteľnosti, v zjavení, vykúpení a v poslednom súde.

Veríme v Božiu inšpiráciu Svätého písma a jeho následnú dôveryhodnosť, ktoré je pre nás autoritou vo všetkých záležitostiach viery a správania. 
Veríme, že všetci ľudia zhrešili a potrebujú pre svoju záchranu milosť Božiu skrze obeť Ježiša Krista.
Veríme v zástupnú obeť vteleného Syna Božieho ako jediný dostatočný dôvod vykúpenia z viny a moci hriechu a od jeho večných následkov.
Očakávame osobný, viditeľný návrat Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

Veríme v nezastupiteľné miesto cirkvi, ktorú Ježiš ustanovil, aby bola Jeho telom.  Veríme, že každý veriaci človek má byť zakotvený v cirkvi – v miestnom cirkevnom spoločenstve.

VÍZIA

Ide nám o prebudenie tejto generácie.
V tomto zápase spolupracujeme s jednotlivými kresťanmi,
mobilizujeme k spolupráci medzi kresťanskými skupinami,
organizáciami a cirkvami zapálenými Bohom pre túto vec.
V podstatnom chceme mať jednotu,
v nepodstatnom dávať slobodu, ale vo všetkom mať lásku.

PREBUDENIE

Aby sa ľudia na Slovensku obrátili k Pánovi Ježišovi a vstúpili do plnosti toho, čo majú v Kristovi.

Mobilizácia

Mobilizovanie veriacich do modlitieb za svoje mestá,
do evanjelizácie a duchovných zápasov…

spolupráca

Hľadanie spolupráce so všetkými kresťanmi, ktorí z čistého srdca vzývajú Pána…

CAMPFEST ORGANIZUJE
MLÁDEŽ PRE KRISTA - SLOVENSKO

Aby ľudia mohli poznať Ježiša osobne

Vystúp na vysoký vrch, ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu, mocne pozdvihni svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu! Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám: „Hľa, váš Boh!“

IZAIÁŠ 40:9

CampFest

Kresťanský OPEN-AIR music festival
campfest.sk

Timothy Worship Centrum

Škola uctievania a chvál
twc.sk

RANČ KRÁĽOVA LEHOTA

Ubytovanie v Nízkych Tatrách na Liptove a kaviareň
ranckralovalehota.sk

SHOP MPKS

Obchod s kresťanskými produktami
shop.mpks.sk

NOVÁ DNA

Škola a konferencie kresťanského poradenstva
novadna.sk

MOST CAFE

Misijná kaviareň v Prešove
mostcafe.sk

KAPELA TIMOTHY

Slovenská worshipová kapela
timothy.sk

AWAKENING SLOVAKIA

Prebudenie a premena miest a nášho národa.
awakening.sk

EVANJELIUM: DOBRÁ SPRÁVA PRE TEBA

TVOJ HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

BOH ŤA STÁLE MILUJE

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne miluje a nechce, aby sme pykali za svoje hriechy.

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa rozhodol Pán Ježiš ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou namiesto teba.

ČO S TÝM UROBÍŠ TY?

Boh už urobil všetko, aby odstránil následky tvojho hriechu. OTÁZKOU ostáva, čo s tým urobíš ty? Odovzdáš sa mu?