Chceš byť súčasťou CampFestu ešte pred jeho začatím? Už roky vnímame moc modlitieb, ktoré prebiehajú ešte pred samotným festivalom.
Zapoj sa do 40-dňových modlitieb TU:

MODLITBY

 Vyhraď si ľubovoľný čas, zapíš sa a pridaj sa k 40-DŇOVÝM MODLITBÁM za festival CAMPFEST, jeho priebeh, Slovensko a mladú generáciu. Už roky vnímame moc modlitieb, ktoré prebiehajú pred samotným festivalom. Veríme, že prebudenie a zmena začína na kolenách. Budeme za ne bojovať spoločne?

VÍZIA

Vždy nám išlo o prebudenie na Slovensku viac, ako o vlastné projekty. Preto sa snažíme budovať spoluprácu a vzťahy naprieč cirkvami, spoločenstvami a kapelami, a túžime tak do zápasu za túto generáciu vstupovať SPOLU. V podstatnom chceme mať jednotu, v nepodstatnom dávať slobodu, vo všetkom však mať lásku.

Kresťanský multižánrový festival, ktorý sa uskutoční 1.-3.8.2024 na Ranči v Kráľovej Lehote. Dynamické chvály, hlboké uctievanie, koncerty, inšpiratívne témy, semináre, svedectvá, diskusie, tanec, netradičné športy, atrakcie a najmä zažívanie spoločenstva a Božej prítomnosti spolu s tisíckami ďalších ľudí.

Ide nám o večnosť a kráčanie v Božom zámere pre náš život už tu na zemi. Túžime byť svedkami toho, ako sa táto generácia celým srdcom obráti k Tomu, ktorý je odpoveďou na jej naliehavé volanie po pravde a niečom, čo má skutočný zmysel.

Na CampFeste chceme vytvoriť priestor, kde zaznie mohutný refrén chvály z úst tých, ktorí sa zjednotia v oslave nášho Boha. Prinášať jednoduché evanjelium a autentické posolstvo, ktoré zarezonuje v srdciach mladých ľudí, hľadajúcich zmysel vlastného života a ďalší smer.

CampFest sa každoročne odohráva v kresťanskom centre Ranč Kráľova Lehota. Nachádza v osade Svarín, v obci Kráľova Lehota, neďaleko Liptovského Hrádku, v krásnej prírode Nízkych Tatier.

Za CampFestom stojí tím mládežníckych vedúcich z viacerých kresťanských cirkví na Slovensku. Spoločne hľadajú, ako chce Pán Boh osloviť mladú generáciu. Na príprave sa každoročne podieľa množstvo tímov a dobrovoľníkov.

CampFest organizačne zastrešuje Mládež pre Krista – Slovensko. Viac o tíme Mládeže pre Krista sa dozviete po kliknutí sem.

Veríme vo zvrchovanosť a milosť Boha Otca, Syna a Ducha Svätého v stvorení, v prozreteľnosti, v zjavení, vykúpení a v poslednom súde.

Veríme v Božiu inšpiráciu Svätého písma a jeho následnú dôveryhodnosť, ktoré je pre nás autoritou vo všetkých záležitostiach viery a správania. 
Veríme, že všetci ľudia zhrešili a potrebujú pre svoju záchranu milosť Božiu skrze obeť Ježiša Krista.
Veríme v zástupnú obeť vteleného Syna Božieho ako jediný dostatočný dôvod vykúpenia z viny a moci hriechu a od jeho večných následkov.
Očakávame osobný, viditeľný návrat Pána Ježiša Krista v moci a sláve.

Veríme v nezastupiteľné miesto cirkvi, ktorú Ježiš ustanovil, aby bola Jeho telom.  Veríme, že každý veriaci človek má byť zakotvený v cirkvi – v miestnom cirkevnom spoločenstve.

PREBUDENIE

Aby sa ľudia na Slovensku obrátili k Pánovi Ježišovi a vstúpili do plnosti toho, čo majú v Kristovi.

Mobilizácia

Mobilizovanie veriacich do modlitieb za svoje mestá,
do evanjelizácie a duchovných zápasov.

spolupráca

Hľadanie spolupráce so všetkými kresťanmi, ktorí z čistého srdca vzývajú Pána.

DOKUMENT 2022

Prehrať video

Vystúp na vysoký vrch, ohlasovateľ radostnej zvesti Sionu, mocne pozdvihni svoj hlas, ohlasovateľ radostnej zvesti Jeruzalemu! Hlasno volaj, neboj sa, povedz judským mestám: „Hľa, váš Boh!“

IZAIÁŠ 40:9

PARTNERI

HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER  

HLAVNÝ PARTNER 

MEDIÁLNI PARTNERI

Behonest

WEB

Bezhraničná láska

WEB

Červený kríž

WEB

Festival Lumen

WEB

Festival United

WEB

FIRE production

WEB

Godzone

WEB

Kopa vecí

WEB

Kresťan dnes

WEB

Kresťania v meste

WEB

Kumran

WEB

Ohnisko

WEB

Postoj

WEB

Rádio Lumen

WEB

Rádio Mária

WEB

Rosa

WEB

Rozsievač

WEB

Slovo medzi nami

WEB

Tatralandia

WEB

TV Noe

WEB

Ver.sk

WEB

Zachej

WEB

ZKSM

WEB

Život víry

WEB

EVANJELIUM:
DOBRÁ SPRÁVA PRE TEBA

TVOJ
HRIECH

KAŽDÝ človek urobil v živote nejaké zlé veci, ktoré ho robia vinným pred Bohom.

BOH ŤA STÁLE MILUJE

No Boh nás napriek tomu stále bezpodmienečne miluje a nechce, aby sme pykali za svoje hriechy.

PRETO SA ZA TEBA OBETOVAL

Preto sa rozhodol Pán Ježiš ísť na kríž a tam zomrieť potupnou smrťou namiesto teba.

ČO S TÝM
UROBÍŠ TY?

Boh už urobil všetko, aby odstránil následky tvojho hriechu. OTÁZKOU ostáva, čo s tým urobíš ty? Odovzdáš sa mu?