Vyhľadať
Close this search box.

Dôležité

KONTAKTY

ORGANIZAČNÝ
TÍM
dobrovoľníci
registrácia
účastníkov
kapely
a program
Duchovná
služba
mediálni
partneri

ADRESA

Ranč Kráľova Lehota,
Svarín 400,
032 33 Kráľova Lehota

ZRIAĎOVATEĽ:

Občianske združenie Mládež pre Krista – Slovensko
Pavlovičovo námestie 45
080 01 Prešov
IČO: 35510561
DIČ: 2020547408

PRÁVNA FORMA CENTRA:

Jedna z oblastí služieb poskytovaných OZ MPKS. CampFest nemá právnu subjektivitu.

Štatutár zriaďovateľa, riaditeľ MPK Slovensko: Vlastislav Beňa

ZKSM (Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže)

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí. Združujeme kresťanské spoločenstvá mladých, aby sme ich podporovali, formovali, viedli k spolupráci a tak pozitívne ovplyvňovali spoločnosť.

Viac…

POZOR!!!

EMAILI S KONCOVKOU @CAMPFEST.SK​ 

Maju technický výpadok pár dní… na jeho odstrabnení pracujeme.