TÉMA CAMPFESTU 2019

Festival CampFest naštartoval tretiu dekádu svojho pôsobenia. Má za sebou 20-ročnú cestu, ktorú začínal v roku 1999 na amfiteátri vo Východnej s témou „Urob svoj krok vpred!" Vlak s názvom CampFest sa rozbehol a počas svojej histórie krok po kroku sprevádzal, povzbudzoval, mobilizoval, zjednocoval, a možno aj burcoval a zobúdzal mladú generáciu.

Počas jednotlivých ročníkov vznikali rozhodnutia, výzvy, platformy, hnutia, spoločenstvá a všetko ďalšie, čo nám pomáhalo si uvedomiť komu patríme, slúžime, koho uctievame a kto je podstatou všetkého dobra. Momentálne je za nami pekná história, ale neporovnateľne krajšia budúcnosť. Veríme, že Pán Boh ešte pripravil nekonečný oceán možností, dobrých vecí s príchuťou Božieho Kráľovstva, ktoré je pripravený uvoľniť pre svoje deti, pre tých, ktorí hľadia s nádejou k nebesiam.

Preto 21. ročník CampFestu ideme znovu urobiť  „KROK VPRED!" Chceme urobiť ten nadprirodzený Boží krok vpred. Chceme prekročiť čiary, na ktoré sme si zvykli. Pravdepodobne budeme musieť prekročiť samých seba, svoje pravdy, svoje schopnosti, vzťahy, názory. Vykročíme na cestu, ktorá je úzka, ale ktorú pred nami už prešliapal sám Kristus. Tieto kroky dokážu robiť tí, ktorí sú už príliš unavení, alebo ešte príliš mladí a nezrelí.