TÉMA CAMPFESTU 2017

V dnešnej dobre sú opravy nefunkčných spotrebičov často drahšie ako kúpa nového. Takisto prerobiť starý dom je nákladnejšie ako postaviť nový a podobne premeniť „starého" človeka na obraz Boží, nie je o nič jednoduchšie.

Boh sa však aj napriek tomu rozhodol nás nevymeniť, ale od prvej chvíle ako sa človek "pokazil", začal pripravovať plán záchrany - premeny.

Na CampFeste 2017 chceme hovoriť o premene, ako o neoddeliteľnej súčasti Božieho Kráľovstva. Veríme že cena zaplatená na kríži bola dosť vysoká na premenu nielen jednotlivca, ale aj našich rodín, vzťahov, priateľov, našich komunít, ale aj celej spoločnosti. 

PREMENA DO HĹBKY - osobná premena

Stať sa kresťanom neznamená len zmeniť si profil na FB, stať sa súčasťou zaujímavého spoločenstva či mať oblečenie z kresťanského shopu. Stretnutie s Kristom musí spôsobiť premenu srdca, charakteru, návykov, cieľov a pod.

SOĽ NAD ZLATO - premena na "soľ zeme"

Božia premena vo mne, spolu so mnou vzbudzuje premenu okolia, v ktorom sa pohybujem. Premena môjho okolia, triedy, rodiny, školy, obce, mesta. Pravá cirkev potrebuje „dvoch – troch" a Ježiša uprostred.  

CENA PREMENY

Kristov kríž, zlomené telo a vyliata krv.  Ľudská obeť, zápas, odhodlanosť za Božie pôsobenie, ochota ponúknuť svoj život Pánu Bohu.