Vyhľadať
Close this search box.

Vďaka Otec, Syn i Duch Svätý

Nechať sa viesť Bohom sa vždy oplatí.
ZDIEĽAŤ

Nechať sa viesť Bohom sa vždy oplatí.

Od minuloročného Campfestu som túžil ísť opäť. Nemal som nijakú konkrétnu predstavu, ako to všetko bude. Keď som vo štvrtok na registrácii povedal, že som kňaz, hneď sa ma opýtali, či som prišiel slúžiť, alebo ako účastník. Keďže minulý rok som bol ako účastník, povedal som to prvé. Hneď ma poslali do poradenského centra. Tam som bol vystrojený mocou zhora, keď Boh konal prostredníctvom Tonyho z Bruselu a nových bratov a sestier z rôznych cirkví, ktorí boli kresťanskými poradcami a modlitbovou službou. Naše srdcia sa spojili v jeden súzvuk a modlitba oslavy stúpala k Nebu. Ocitol som sa v srdci Campfestu a bolo to veľmi silné. Takéto úžasné, Mocou naplnené stretnutia som v novom Spoločenstve zakúsil aj v piatok aj v sobotu a bola to naozaj BOŽIA MOC. S malou kartičkou na hrudi som sa pripojil k zástupu skvelých dobrovoľníkov, ktorí boli naozaj všetci veľmi milí, srdeční a láskaví. Ako kňaz som mal službu spovede. Aj prostredníctvom Vašich úprimných vyznaní milí mladí, som mohol aj ja prežiť duchovné otcovstvo ako kňaz. Vďaka Vám – Pali, Viktor, ostatní bratia a sestry zo skvelého poradenského stanu za Spoločenstvo, vďaka Vám, mladí za otvorené a úprimné slová, no najväčšia vďaka Tebe – Bože za nové vzťahy, rozhodnutia, začiatky … Daj Bože, aby nás sila tohto Stretnutia sprevádzala aj v našich spoločenstvách doma, po celom Slovensku. Aby sa nik z nás nestratil, alebo necítil opustený. Aby sme aj naďalej ostali spolu. Campfest  – Rodina – sme povolaní i zaviazaní slúžiť si navzájom aj ďalej. Nezabudnime prosím. Amen. Aleluja.

ĎALŠIE ČLÁNKY

Obsah článku

Napíš nám

Ak si bol nejakým spôsobom oslovený Pánom Bohom prostredníctvom CampFestu, napíš nám aj ostatným svedectvo na povzbudenie.