Sväté omše a bohoslužby v okolí

 

Kráľova Lehota

RKC: Dom smútku, nedeľa 10:00.

ECAV: Evanjelický kostol v Kráľovej Lehote, nedeľa 10:00. Viera Mosná

Hybe

RKC: Farský kostol všetkých svätých: nedeľa 8:30. František Kočibal

ECAV: Evanjelický kostol v Hybiach, nedeľa 10:00. Stanislav Grega

Východná

RKC: Farský kostol sv. Štefana, nedeľa 10:00. Ján Buc

ECAV: Evanjelický kostol vo Východnej, nedeľa 10:00 a 14:00. Marcela Sabová

Liptovský Hrádok

RKC: Farský kostol navštívenia Panny Márie: nedeľa 8:00, 10:00, sobota 18:00. Marcel Matava

ECAV: Evanjelický kostol v Liptovskom Hrádku, nedeľa 9:00. Anna Belanji

BJB: Budova CASD, Hurbanova 221, nedeľa 09:30. Ján Mináč