Rímskokatolícka cirkev

Západ

• Bratislava – modlitebné stretnutia ,,Stredy": chvály a prednáška každú stredu o 18:30 v Bratislave v Dome odborov na Trnavskom mýte. Info: www.martindom.sk

• Šaštín – Otvorené stretnutia Modlitby za kňazov býva každý druhý piatok v mesiaci v priestoroch národnej baziliky v čase od 18-21. Info: www.mzk.sk

• Trnava – Chvály každý pondelok v mesiaci okrem letných prázdnin o 19 v Jezuitskom kostole. Spoločenstvá Aggeus,Kannán, Pánovi orli. Info: www.agapeportal.sk, info@trnavskespolocenstva.sk

• Nitra - Modlitba chvál - každý utorok počas školského roka po sv. omši o 18:00. Kostol sv. Ladislava - Piaristi.

• FB: Utorkové chvály v Piaristickom kostole Nitra

• Šaľa – Ak túžiš spoznávať Pána cez spoločné modlitby, chvály, rozoberanie Sv. Písma či rozhovory a nájsť si nových priateľov, ozvi sa na t.č.0908662550 alebo na barbarka.val@post.sk

• Zlaté Moravce – Modlitba chvál s prednáškou vždy druhú nedeľu v mesiaci o 16 v budove SoŠT (bývelé učilište Calex). Okrem mesiacov júl a august. Viac info na www.facebook.com/chvalyzm

• Piešťany – večer modlitieb a chvál každý štvrtok o 18.30 na Hospodárskej 14 (žltý dom). Spoločestvo Živá voda: 0905669796 Štefan, 0905700730 – Evka

• Nové Mesto nad váhom - ,,NM.Chvály" vždy v druhý piatok v mesiaci v pastoračnom centre o 19:30. V ostatné piatky v mesiaci od 16:30-18:30 stretko spoločenstva, taktiež v pastoračnom centre. Viac info na www.spolocenstvonm.sk

• Beckov – Modlitby za uzdravenie každý mesiac. Semináre, kurz dedičia a iné – možnosť prihlásenia sa na http://cne-bekov.sk/. Organizuje Spoločenstvo Lachaj Roi: http://studna.hcregion.sk/

• Trenčín – večer modlitieb a chvál: posledný nepárny piatok v mesiaci v kostole na Juhu. Otvorené stretko: vždy v sobotu po chválach o 19:30 (1x mesačne) na Modro koberci v kult. Stredisku Juh

• Považská Bystrica – Otvorené chvály raz za mesiac pripravuje spoločenstvo EFATA, čas: piatok od 19:00. Miesto: Katolícky dom. Info o stretnutiach: www.smEFATA.sk

Sever

• Žilina – vždy tretí piatok v mesiaci v Katedrále najsvätejšej Trojice môžete navštíviť stretnutia Skúsme to inak. Začína sa o 18:00 spoločnou sv.omšou, potom nasledujú chvály, slovo, modlitba príhovoru a svedectvo. Stretnutia organizujú spoločenstvá Apostolos, Nový Jeruzalem a farnosť žilina – mesto, www.farnost-zilina.sk

• Dolný Kubín – Otvorené modlitbové stretnutie: každú prvú stredu v mesiaci v Aktiv centre na Nemocničnej 2

• Ružomberok – každá 4.nedeľa v mesiaci stretnutia rodín. Duchovný program sa začína sv.omšou o 16:00 v Jezuitskom kostole. Po nej nasleduje program pre manželov (katechéza, osobné svedectvo) v priestoroch gymnázia sv.Andreja. Animátori spolu s kaplánmi chystajú program pre deti.

Stred

• Prievidza – Otvorené modlitby chvál: každý piatok po mládežníckej sv. Omši – 18:30 v kostole Piaristov

• Partizánske – Spoločenstvo Skalkáči vás pozýva na stretnutie každý piatok o 19:00 v budove pošty v šimonovanoch

• Nová Baňa – Dátumy otvorených evanjelizačných a tematických stretnutí nájdete na webe: www.domchvaly.sk

• Banská Bystrica – Otvorené stretnutia modlitieb chvál raz za mesiac v budove Evanjelického spolku na Hornej 21 V Banskej Bystrici organizované v spolupráci Vinice, ECAV, CB a spoločenstvo SP. Dátumy na facebooku

• Sliač - Otvorené modlitebné stretnutia. Členovia spoločenstva Sp spolu s kapelou eSPé ťa pozývajú na otvorené modlitebné stretnutie spolu s prednáškou – Zlomení, ktoré sa koná raz mesačne v sliačskom kine Hron vždy o 17:00. Ďaľšie informácie alebo prípadné zmeny na stranke www.spolocenstvosp.sk alebo na facebooku. Pre rodiny s malými deťmi máme zriadený detský kútik

Východ

• Levoča – Pravidelné stretká vždy v druhý piatok v mesiaci o 19:00 v kostole sv.Ducha na Košickej ulici 1. Info: www.spolpavol.sk

• Košice – chvály každý utorok o 19:00 na internátoch Jedlíková 7, miestnosť 101. Spoločenstvo Maják. www.spolocenstvomajak.sk, napis@spolocenstvo-majak.sk. Koinonia Ján Krstiteľ – každý štvrtok o 18, átrium Klub, Zuzkin park 4

• Prešov – Večery chvál Koinonie Ján Krstiteľ v pastoračnej miestnosti pod gr.kat. chrámom v Opále. Info: www.koinonia-presov.sk