TÉMY A REČNÍCI

BOH PREMIEŇA – ON MÔŽE AJ CHCE!

Už si zažil ten pocit, keď sa ti zdá, že svojimi modlitbami musíš presvedčiť Pána Boha, aby venoval pozornosť tvojmu problému? Potrebujeme vidieť a poznať Boha, ktorý chce a túži po zmene v nás a okolo nás viac ako my sami! Poznať dobrého Otca, ktorý vie, čo potrebujeme skôr ako prosíme. Poznať Kráľa, ktorý má moc premeniť životy okolo teba, ale aj tvoj vlastný život. Vytrhnúť ťa z otroctva hriechu a dať ti jasný cieľ a zmysel.

rečník: Jozef Grexa

Jozef Grexa pracuje v SEM (Spoločenstvo evanjelickej mládeže) a na čiastočný úväzok aj v IT sektore. So svojou rodinou žije v Modre. Jeho snom a túžbou je vidieť a žiť cirkev, ktorú si Pán Ježiš bude môcť použiť na to, aby premenil rodiny, mestá aj národy.

SNÍVAJ SKRZE MŇA

Boh je ten, kto začal snívať. Jeho sen o tebe nekončí tým, že vstúpiš do vzťahu s Ním. Vtedy sa jeho sen stáva realitou, vtedy sa to všetko, len začína. On sníval o tebe, aby ste mohli snívať spolu, pretože On je ten kto nakoniec zvíťazí.

rečník: Branislav Letko

Je lídrom chválovej kapely LCH – Live, ktorá je zároveň evanjelizačným a misijným projektom. V poslednom období sa venuje najmä evanjelizácii vo väzniciach.

PRETLAČ SA!

Ak chceš byť Ježišovým nasledovníkom, nestačí len stáť v správnom zástupe a robiť všetky správne pohyby. V takom prípade je tu veľké nebezpečenstvo, že ti jedného dňa povie: "Nepoznám ťa. Odkiaľ si?" Byť kresťanom znamená milovať Ježiša a dôverovať Mu natoľko, že budeš ochotný opustiť bezpečie a vydať sa na akúkoľvek cestu, na akú ťa zavolá. Aj keď sa ti bude zdať, že tam žiadna cesta nie je.

rečník: Timotej Hanes

Timotej Hanes je baptistický kazateľ z Revúcej. „Mojou túžbou je, aby Boží národ miloval svojho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista nad všetko, bol plný Jeho Svätého Ducha, zjednotený v Jeho láske a vystrojený šíriť Jeho kráľovstvo do posledných končín zeme. Znie to možno príliš veľkolepo, ale verím, že aj tie najväčšie ciele pre Pána sa začínajú jednoduchými skutkami viery, o ktoré sa chcem snažiť každý deň."

PREMIEŇA MA

Odvaha ako cnosť kráľovských detí je často kľúčová pre premeny v Božom kráľovstve. Boh sa rozhodol premeniť: aj mňa, môj pohľad na mňa nedokonalého.
Ale strach, že nebudem sám sebou, že nebudem môcť robiť to čo mám rád, strach podriadiť sa Bohu môže narobiť šarapatu na ceste premeny. Súčasťou tejto témy budú odvážne rozhodnutia a ešte odvážnejšie činy.


rečník: Mário Tomášik

Je jedným zo zakladateľov a v súčasnosti vedúci katolíckeho Spoločenstva pri Dóme sv. Martina a viceprezident ENC (European Network of Communities) pre východnú Európu.

PREMENY A JA

Premeny začínajú najprv v nás samých! Boli sme stvorení pre obrovské veci! Ale kde začať?! A ako sa naučiť kľúčové kroky premeny? Ako si môžem adoptovať prostredie, kde žijem? Ako žiť praktickú lásku, byť priateľom hriešnikov? Č je to modlitebná evanjelizácia? Prijmeš výzvu?

rečník: Marian Lipovský

Od svojich 17 rokov prežíva povolanie slúžiť mladým ľuďom a zápasiť za prebudenie mladej generácie. Vedie hudobnú skupinu Timothy.  Stál pri začiatkoch festivalu Campfest, TWC školy, Awakening SK, Timothy Sound production atď. Od roku 1993 bol riaditeľom Mládeže pre Krista a od roku 2012 má na starosti MPK v centrálnej Európe.  Relaxuje pri tvorbe nových piesní a miluje čas s manželkou Ľudkou a svojimi deťmi.

CENA PREMENY

Boh si zaumienil „premeniť:" tvoj život a bolo to pre neho natoľko dôležité, že neváhal obetovať svojho syna. Táto cena bola ale dosť vysoká na to, aby mohla „premeniť:" ďaleko viac ako len tvoj život, viac ako si vieš predstaviť, snívať či prosiť. Preto odvážny hrdinovia ani dnes neváhajú zaplatiť akúkoľvek cenu premeny, aby sa Boží úmysel stal realitou.

rečník: Štefan Beňa

Štefan Beňa pracuje v Mládeži pre Krista ako riaditeľ CampFestu a správca Misijného centra Kráľova Lehota, kde aj žije so svojou rodinou. Môžete ho vidieť aktívne aj v projektoch ako sú Konferencia pre kresťanských učiteľov, TWC school, festival United, prípadne ako vedie ľudí do chvál na rôznych konferenciách.