PODPORA SLUŽBY MPK

Ak by ste radi podporili službu Mládeže pre Krista – Slovensko (CampFest, Novú DNA, TWC, Life Tv, MCKL, Awakening slovakia apod.) svojim darom, môžete tak urobiť na účet na Slovensku alebo v Čechách.

Číslo účtu MPK na Slovensku: 1463201858/0200, IBAN: SK82 0200 0000 0014 6320 1858 BIC: SUBASKBX

Číslo účtu MPK v Čechách: 228069709/0300

Do poznámky pre prijímateľa možete napísať "príspevok na činnosť".

Ďakujeme. Váš dar nám pomôže pokračovať v našej službe.