PARTNERI CAMPFESTU

Žilinský samosprávny kraj

CampFest 2020 sa koná pod záštitou Eriky Jurinovej, predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže (ZKSM) je občianske združenie, ktoré má dlhoročnú históriu a skúsenosti v práci s mládežou, zameranú na plnohodnotné využitie voľného času mladých ľudí.

Združujeme kresťanské spoločenstvá mladých, aby sme ich podporovali, formovali, viedli k spolupráci a tak pozitívne ovplyvňovali spoločnosť.

Viac...