TÉMY A REČNÍCI

NADPRIRODZENÝ KROK VPRED

Kresťanský život nie je len prijatím nejakej životnej filozofie, morálky a teológie, znamená to vstúpiť do nadprirodzeného života v moci Ducha Svätého. Pozývam Ťa urobiť tento krok!

Rečník: Peter Lipták

Pred dvadsiatimi rokmi bol Božou mocou nadprirodzene, v okamihu, úplne vyslobodený z drogovej závislosti. Začal žiť pre Pána Ježiša, vyštudoval teológiu a slúži ako evanjelista.  V roku 2011 sa oženil s Veronikou a majú dve deti. 

PREKROČIŤ ČIARY

Ak chceme robiť kroky vpred, často potrebujeme prekročiť čiary, na ktoré sme si zvykli. Prekročiť samých seba, svoje pravdy, svoje schopnosti, vzťahy, názory. Vykročiť na cesty, po ktorých sme ešte nechodili, ktoré však pred nami už prešľapal sám Kristus.

Rečníci: Marián Kaňuch a Adrián Marušák

Marián Kaňuch je evanjelickým farárom v Žiline. Veľmi sa teší z toho, keď  vidí ako Pán Boh mení ľudské životy.

Adrián Marušák - čoskoro študent učiteľstva, ktorý miluje Boha, ľudí, hudbu a KECY camp, ktorý vedie v Žiline.

SPOLU

Keď sa už dlho snažíme prekročiť svoje čiary a nedarí sa nám, tak sa často vzdávame. Sme unavení a nevieme ako ďalej. Práve v tomto bode sa to všetko začína. Ak je niečo ťažké, je to normálne, pretože je to bremeno. Ak je bremeno ťažké, nie je dobre ak s ním zápasíš sám. Niektoré bremená musíme niesť spolu. Boh nás pozýva do dobrých vecí. Poďme tam! Spolu! Nič iné sa neoplatí!   

Rečník: Danny Jones

Danny sa zamiloval do Slovenska už na svojej prvej návšteve v roku 1992. S manželkou Klárou a ôsmimi deťmi slúžili medzi mladými na Slovensku do roku 2007, kedy sa vrátili späť do USA. V roku 2018 sa opäť vrátil na Slovensko. Pôsobí ako kazateľ v zbore BJB.
 

UROB SVOJ KROK VPRED!

Rozhodnutie vykročiť za Ježišom je vždy len odpoveďou na Jeho osobné pozvanie. Má pre neho pripravený lepší život, ako by si človek naplánoval sám. Veríme, že jeho pozvanie bude aktuálne pre mnohých aj v piatok večer. 

Rečník: Miro Tóth

Miro slúži ako jeden z pastorov v zbore Apoštolskej cirkvi Košice. Svoj život vydal pánovi Ježišovi ako 16-ročný. Po niekoľkých rokoch prijal povolanie do služby mladým a do oblasti
chvál a uctievania (skupina Tretí deň).
 

BEZ ZLOMENOSTI SA NEDOSTANEŠ ĎALEJ

Zlomenosť je stav, kedy naše osobné ambície stratili svoju silu a sme ochotní plniť Jeho vôľu. Je to miesto, kde Boh môže začať konať.

Rečníci: Pavol Strežo a Andrea Bielová

Pavol Strežo s manželkou Jankou vedú spolu Spoločenstvo novej evanjelizácie v Dolnom Kubíne. Majú tri deti.

Andrea Bielová  založila a vedie spolu s tímom medzidenominačné a medzigeneračné hnutie modlitebníkov a chváličov Crescendo Slovensko.

KROK K NEMU VYDRŽÍ NEKONEČNE!

Miluje nás nekonečne, lebo je nekonečným Bohom. Je nám bližšie než blízko! Je nám bližšie než sme my sami sebe. Pozná každý zápas, každú otázku, každú túžbu, každú potrebu, ktorú máme, či už si to uvedomujeme alebo nie. A Boh túži po našej láske. Prečo by si inak za svoj príbytok chcel zvoliť tvoje srdce?

Rečník: Marián Lipovský

Vedie hudobnú skupinu Timothy a projekt Premena Tour. Je súčasťou MPK-S a stál pri začiatkoch viacerých služieb na Slovensku a zahraničí.