DOBROVOĽNÍCI

Ak budeš mať vek 16 a viac rokov a máš chuť byť súčasťou práce na Božom diele na CampFeste INAK (CF 2020), získať nových priateľov, zručnosti a skúsenosti, tak si na správnom mieste. Prečítaj si ďalšie informácie a ak s nimi súhlasíš môžeš sa prihlásiť.

KUCHYŇA / KAVIAREŇ

Prihlasovanie dobrovoľníkov do bežných služieb na celé turnusy je už uzavreté. Stále však hľadáme dobrovoľníkov do kaviarne na tento víkend, t.j. od štvrtku 6.8. do nedele 9.8. Do služby v kaviarni je možné sa prihlásiť len ak máte zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve.

Ak spĺňate tieto podmienky a chcete sa prihlásiť do služby v kuchyni alebo kaviarni, prihláste sa cez registračný formulár a do poznámky uveďte "kaviareň". Registračný poplatok je 9 €.

POZOR!!! Je nutné sa zúčastniť celého turnusu počas celej doby jeho trvania.

Registrácia dobrovoľníkov na mieste začína vo štvrtok 6.8. o 16:00. (Prosíme všetkých dobrovoľníkov, aby sa dostavili na Ranč do Kráľovej Lehoty najneskôr v tomto čase.)

Turnus končí v nedeľu 9.8. o 16:00. V prípade potreby môže dobrovoľník prespať do nasledujúceho dňa.

Čo obnáša dobrovoľníctvo na CampFeste 2020?

- práca v kuchyni / kaviarni
- služba na zmeny v tímoch 6 – 8 ľudí pod vedením vedúceho
- budovanie vzťahov v skupinkách
- spoločný čas modlitieb a chvál s praktickou prednáškou
- občas aj voľný čas

 

UPOZORNENIA

1. Organizátor si vyhradzuje právo určiť každému dobrovoľníkovi náplň jeho práce. Poverený pracovník určí vhodných dobrovoľníkov do danej služby. Každý má však právo na prípadné námietky.

2. Dobrovoľník je povinný dodržiavať pokyny organizátora, resp. svojho vedúceho.

3. Je prísne zakázané prinášať do areálu CampFestu a používať akékoľvek sklenené nádoby vrátane fliaš, horľaviny, zbrane akéhokoľvek druhu, psychotropné látky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, pyrotechniku a otvorený oheň.

4. Pre dobrovoľníkov platí zákaz požívania alkoholických nápojov a pre mladších ako 18 rokov aj zákaz fajčenia.

5. Chlapci a dievčatá nemôžu spávať a tráviť spoločný čas v jednom stane. Tento zákaz neplatí, ak sú dotyční manželia, alebo súrodenci.

6. Videokamery a fotoaparáty je možné používať len pre vlastné potreby.

7. Organizátor si vyhradzuje právo pri zistení závažných skutočností a nedodržaní dohodnutých pravidiel vyradiť dobrovoľníka z tímu či celého dobrovoľníckeho CampFestu, čím mu zanikne platnosť vstupenky aj na samotný festival CampFest.

8. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať hlásiaceho sa dobrovoľníka v prípade, že predchádzajúci 1 rok závažne, vedome a často porušoval pravidlá CF, alebo si neplnil svoje úlohy.

9. Dobrovoľník sa svojou registráciou zaväzuje, že na CampFeste bude počas celého trvania turnusu a areál opustí až po oficiálnom ukončení dobrovoľníckych prác. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY A PRIHLÁŠKA

Organizačné pokyny a prihlášku nájdete TU.


KONTAKT

V prípade ďalších otázok, na ktoré si nenašiel odpovede na našich stránkach nás neváhaj kontaktovať na tejto adrese:
dobrovolnik@campfest.sk


Tvoje otázky vybavujeme priebežne, preto prosíme o trpezlivosť. Ďakujeme.