DOBROVOĽNÍCI

Ak budeš mať v termíne príprav CampFestu (1. - 10. 8.) vek 16 a viac rokov a máš chuť byť súčasťou Božej práce na CampFeste (CF), získať nových priateľov, zručnosti a skúsenosti, tak si na správnom mieste. Prečítaj si ďalšie informácie a ak s nimi súhlasíš môžeš sa prihlásiť.

DOBROVOĽNÍCTVO NA CAMPFESTE

Dobrovoľníctvo na CampFeste trvá od soboty 1.8. do pondelka 10.8.. Tento čas je rozdelený do niekoľkých etáp príprav a práce:

1. Danielova generácia (1. - 2.8.)

Na to, aby tieto práce mohli dobrovoľníci vykonávať, je pre všetkých pripravený tréning (Danielova generácia), ktorý začína prvými dňami príchodu. Je to prípravný víkend pre všetkých CF dobrovoľníkov, na ktorý nadväzujú ďalšie spoločné dobrovoľnícke večery.

 

Súčasťou jej programu sú školenia, workshopy, témy, chvály, koncerty a tímové aktivity,  ktoré ťa pripravia pre službu dobrovoľníka. Účasť na Danielovej generácii je nevyhnutnou podmienkou pre každého dobrovoľníka.

2. Príprava CampFestu (3. - 5.8.)
- stavanie stanov, manipulačné práce, príprava areálu

3. Služba na CampFeste (6. - 9.8.)
- služby podľa rozdelenia do jednotlivých tímov

4. Skladanie stanov (9. - 10.8. )
- úprava areálu, záver 10.8. (o 16:00)

POZOR!!! Je nutné ostať až do konca.

Registrácia dobrovoľníkov na mieste začína 1.8. o 13:00 a končí o 15:00. (Prosíme všetkých dobrovoľníkov, aby sa dostavili na Ranč do Kráľovej Lehoty v tomto čase.)

Kyvadlová doprava z obce Kráľova Lehota (z vlakovej stanice) na Ranč do Kráľovej Lehoty bude prebiehať od 12:00 do 15:00 hod.

Dobrovoľnícky CampFest 2019 končí 10.8. o 16:00. Poobede bude k dispozícií kyvadlová doprava medzi rančom a Kráľovou Lehotou odkiaľ sa dobrovoľníci majú možnosť dostať domov vlakom alebo autobusom.

10 DNÍ...

... 10 dní  budovania areálu pre účastníkov CampFestu.
... 10 dní  budovania budovania Božieho spoločenstva, budovania samých seba.
... 10 dní  plných zábavy, starých i nových priateľov, ale aj námahy a zodpovednosti.
... 10 dní  v stanoch, v službách a najmä v blízkosti toho, kto nás originálne stvoril.

ČO ROBIA DOBROVOĽNÍCI?

Dobrovoľníci CampFestu sú zapojení do:

1. prípravy areálu, stavby stanov, manipulačných prác, …

2. realizácie konkrétnej služby:

  • práca v kuchyni, kaviarničke (potrebný je zdravotný preukaz)
  • stráženie a pomocné práce v stanoch
  • služba v stanovom mestečku účastníkov
  • služba v CF HOME
  • stráženie hlavnej budovy
  • upratovanie ubytovania
  • upratovanie sociálnych zariadení a areálu
  • služba na bráne 1. a 2.
  • registrácia účastníkov CF (nad 18 rokov)

UPOZORNENIA

1. Organizátor si vyhradzuje právo určiť každému dobrovoľníkovi náplň jeho práce. Poverený pracovník určí vhodných dobrovoľníkov do danej služby. Každý má však právo na prípadné námietky.

2. Dobrovoľník je povinný dodržiavať pokyny organizátora, resp. svojho vedúceho.

3. Je prísne zakázané prinášať do areálu CampFestu a používať akékoľvek sklenené nádoby vrátane fliaš, horľaviny, zbrane akéhokoľvek druhu, psychotropné látky, predmety ohrozujúce bezpečnosť, pyrotechniku a otvorený oheň.

4. Pre dobrovoľníkov platí zákaz požívania alkoholických nápojov a pre mladších ako 18 rokov aj zákaz fajčenia.

5. Chlapci a dievčatá nemôžu spávať a tráviť spoločný čas v jednom stane. Tento zákaz neplatí, ak sú dotyční manželia, alebo súrodenci.

6. Videokamery a fotoaparáty je možné používať len pre vlastné potreby.

7. Organizátor si vyhradzuje právo pri zistení závažných skutočností a nedodržaní dohodnutých pravidiel vyradiť dobrovoľníka z tímu či celého dobrovoľníckeho CampFestu, čím mu zanikne platnosť vstupenky aj na samotný festival CampFest.

8. Organizátor si vyhradzuje právo neprijať hlásiaceho sa dobrovoľníka v prípade, že predchádzajúci 1 rok závažne, vedome a často porušoval pravidlá CF, alebo si neplnil svoje úlohy.

9. Dobrovoľník sa svojou registráciou zaväzuje že na CampFeste bude plných 10 dní a areál opustí až po oficiálnom ukončení dobrovoľníckych prác a to pondelok 10. 8. o 16:00.  

ORGANIZAČNÉ POKYNY A PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Organizačné pokyny a prihlášku nájdete od 18.4.2020 TU.

KONTAKT

V prípade ďalších otázok, na ktoré si nenašiel odpovede na našich stránkach nás neváhaj kontaktovať na tejto adrese:

dobrovolnik@campfest.sk

Tvoje otázky vybavujeme priebežne, preto prosíme o trpezlivosť. Ďakujeme.