Služby Security alebo Parkoviská prebiehajú v čase od 2. - 6. 8. 2017

SLUŽBA SECURITY

Ide o službu stráženia areálu CampFestu, zabezpečovanie bezpečnosti účastníkov. 

  • služba začína v stredu (2. 8.) o 16:00
  • končí v nedeľu (6. 8.) o 11:00

Predpoklady služby

  • muž, vek nad 20 rokov 
  • doniesť si dobrú baterku na svietenie
  • ostatné podmienky strava, poplatok, stanovanie, rovnako ako u dobrovoľníkov

Ubytovanie

Dobrovoľníci spia na CampFeste vo svojich vlastných stanoch. Povinnosťou je zobrať si dvojvrstvový stan (jednovrstvový stan je povolený len v prípade, že ho dobrovoľník zabezpečí proti premoknutiu).

Dobrovoľníci stanujú na vyhradenom mieste len pre dobrovoľníkov. K dispozícii sú umyvárky, sprchy a WC.

Strava

Strava je zabezpečovaná 3x denne (raňajky, obed, večera).  

Okrem toho si dobrovoľníci môžu kúpiť niečo na zahryznutie (keksy, ovocie, cookiesky,...) aj v rančovej kaviarničke.

Pitný režim

Organizátor zabezpečí pre dobrovoľníkov pitný režim.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

- pre dobrovoľníkov zo Slovenska: 15 €
- pre dobrovoľníkov z Čiech: 415 CZK

Pre dobrovoľníkov zo Slovenska
Registračný poplatok zašli prevodom na účet, alebo poštovým poukazom PPU.
IBAN: SK2502000000001314732356.
Ako variabilný symbol uveď 222 a prvých 6 číslic Tvojho rodného čísla (vzor: 222820711). Do poznámky napíš meno a priezvisko.
Adresa pre PPU: Mládež pre Krista-Slovensko, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov

Pre dobrovoľníkov z Čiech

Registračný poplatok zašli prevodom na číslo účtu: 228069709/0300, IBAN: CZ4203000000000228069709.
Ako variabilný symbol uveď 222 a prvých 6 číslic Tvojho rodného čísla (vzor: 222820711). Do poznámky napíš meno a priezvisko.

PRIHLASOVANIE

Prihlášku nájdete na tomto linku. Do poznámky napíšte "TÍM SECURITY".

PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ

 

KONTAKT

na vedúceho služby: birosmiro7@gmail.com

na dobrovoľnícku službu: dobrovolnik@campfest.sk

SLUŽBA PARKOVISKÁ

Služba zabezpečuje usmerňovanie parkovania na parkoviskách Campfestu a stráženie parkovísk. 

  • služba začína v stredu (2. 8.) 
  • končí v nedeľu (6. 8.) 

Predpoklady služby

  • vek nad 16 rokov
  • ostatné podmienky strava, poplatok, stanovanie, rovnako ako u dobrovoľníkov


Ubytovanie

Dobrovoľníci spia na CampFeste vo svojich vlastných stanoch. Povinnosťou je zobrať si dvojvrstvový stan (jednovrstvový stan je povolený len v prípade, že ho dobrovoľník zabezpečí proti premoknutiu).

Dobrovoľníci stanujú na vyhradenom mieste len pre dobrovoľníkov. K dispozícii sú umyvárky, sprchy a WC.

Strava

Strava je zabezpečovaná 3x denne (raňajky, obed, večera). 

Okrem toho si dobrovoľníci môžu kúpiť niečo na zahryznutie (keksy, ovocie, cookiesky,...) aj v rančovej kaviarničke.

Pitný režim

Organizátor zabezpečí pre dobrovoľníkov pitný režim.

REGISTRAČNÝ POPLATOK

- pre dobrovoľníkov zo Slovenska: 15 €
- pre dobrovoľníkov z Čiech: 415 CZK

Pre dobrovoľníkov zo Slovenska

Registračný poplatok zašli prevodom na účet, alebo poštovým poukazom PPU.
IBAN: SK2502000000001314732356.
Ako variabilný symbol uveď 222 a prvých 6 číslic Tvojho rodného čísla (vzor: 222820711). Do poznámky napíš meno a priezvisko.
Adresa pre PPU: Mládež pre Krista-Slovensko, Pavlovičovo nám. 45, 080 01 Prešov

Pre dobrovoľníkov z Čiech

Registračný poplatok zašli prevodom na číslo účtu: 228069709/0300, IBAN: CZ4203000000000228069709.
Ako variabilný symbol uveď 222 a prvých 6 číslic Tvojho rodného čísla (vzor: 222820711). Do poznámky napíš meno a priezvisko.

PRIHLASOVANIE BOLO UKONČENÉ

 

KONTAKT

dobrovolnik@campfest.sk