Kostoly

Cirkev Bratská
Cukrová 4, Bratislava
http://cbba.sk/

FB: https://www.facebook.com/Cirkev-bratsk%C3%A1-v-Bratislave-Cukrov%C3%A1-430595710383186/?fref=ts

Kaplnka
http://www.cbkaplnka.sk/sk/Home.html
FB: https://www.facebook.com/kaplnka/?fref=ts

Pre mládež

Diskusie NABOSO (FB: https://www.facebook.com/groups/171092212591/)
Naboso su diskusné večery s hosťom na aktuálne témy. Chceme hľadať veci nad nami, pod nami, v nás, okolo nás - klásť si otázky o živote. NABOSO sú diskusie, ktoré pripravujú mladí ľudia pre mladých ľudí. Príďte Naboso, ale nevyzujte sa z diskusie.

1x do mesiaca, s možnosťou ísť do obývačky hosťa (podľa dohody), alebo do obývačky organizátorov.
Kontakt na NABOSO: Peter Popluhár, 76peterpan@gmail.com

2x do mesiaca filmový večer súvisiaci s témou NABOSO - v kostole Cirkvi Bratskej na Cukrovej 4.
Kontakt na filmové večery: Jakub Uhlík, uhlik.j@gmail.com

Zároveň na konci septembra bude možnosť prísť na biblické skupinky, ktoré sú momentálne v štádiu príprav.
Kontakt: Jakub Uhlík, uhlik.j@gmail.com

V neposlednom rade je možnosť pridať sa do mládežníckeho spevokolu - podmienkou je chuť spievať a chuť venovať pravidene čas spievaniu (nácviky budú cca raz za týždeň na Cukrovej 4).
Kontakt: Zuzka Kerekrétyová, zuza.kerekretyova@gmail.com